Economische werkloosheid

Aan werkloze arbeiders wordt een aanvullende dagvergoeding uitbetaald toegekend die met economische werkloosheid zijn.

Deze vergoeding, die is vastgesteld op 11,25 euro/dag voor een periode van maximaal 60 dagen per referentiejaar (1 oktober tot en met 30 september), wordt door de werkgever tegelijk met het salaris uitbetaald.

1

Het Fonds berekent de buitengewone vakantietoelagen en stuurt ze eind november naar uw thuis.

Lees meer
Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden