Buitengewone vakantietoelage

Het Fonds berekent een verstuurt, eind november, de titels voor de "buitengewone vakantietoelage" naar het adres van de arbeiders.

De datum van verzending en betaling wordt vastgesteld door de raad van bestuur van het Fonds. 

Deze toelage wordt berekend op basis van de salarissen die zijn ontvangen tijdens de referentieperiode tussen 1 oktober van het vorige jaar en 30 september van het lopende jaar en is gelijk aan 8,33% van het bruto jaarinkomen tegen 100%.

Als de werknemer verklaart dat hij zijn titel niet heeft ontvangen, kan hij zich tot het Fonds wenden. Duplicaten kunnen vanaf 20 januari bij het Fonds worden aangevraagd. 

Uitzendkrachten hebben geen recht op een buitengewone vakantietoelage. Zij kunnen echter hun eindejaarspremie uit het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten ontvangen. De referentieperiode ligt in dit geval tussen 1 juli van het vorige jaar en 30 juni van het lopende jaar.  

Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden