Wijziging van persoonsgegevens

Wanneer u verhuist, wordt uw nieuwe adres ons meegedeeld door het Rijksregister.  Indien de adreswijziging echter vanaf september plaatsvindt, verzoeken wij u ons uw adreswijziging vóór 05 november via het formulier toe te zenden. Wij zullen samen nagaan of uw gegevens juist zijn. 

Het formulier kan per mail, fax of post naar het Fonds worden teruggestuurd. 

Het formulier downloaden

Ik heb mijn bankrekeningnummer gewijzigd, wat moet ik doen?

Het is niet nodig ons op de hoogte te brengen van een nieuw bankrekeningnummer. Alleen het rekeningnummer op uw titel voor buitengewone vakantietoelage zal in aanmerking worden genomen.

Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden