Rechtsbijstandverzekering

Sinds 1 oktober 2018 vallen werknemers die het slachtoffer zijn van een agressie op hun werkplaats of op weg naar het werk, onder de rechtsbijstandverzekering. 

Deze verzekering dekt alle kosten van de verdediging, zoals honoraria van advocaten, gerechtskosten en deurwaarderskosten. 

De werknemer die slachtoffer is of zijn werkgever kan zijn verzoek rechtstreeks bij het Fonds indienen door middel van het document "Schadeaangifte". 

Uitzendkrachten en zelfstandigen die niet bijdragen aan het fonds, zijn van dit beleid uitgesloten.

schadenformulier

1

Aanvullende vergoeding in het geval van werkloosheid overmacht corona

Meer lezen
Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden