Rechtsbijstandverzekering

Bent u het slachtoffer van een agressie op uw werkplaats of op weg naar uw werk? U kunt in aanmerking komen voor een rechtsbijstandverzekering. 

Deze verzekering dekt alle kosten van de verdediging, zoals honoraria van advocaten, gerechtskosten en deurwaarderskosten. 

De slachtoffer-werknemer kan zijn vordering rechtstreeks bij het Fonds indienen door middel van het document "Verklaring van vordering".

U dient ons ook zo spoedig mogelijk een kopie van het proces-verbaal van de hoorzitting toe te zenden. 

Alle documenten met betrekking tot uw schade moeten worden bewaard met het oog op schadevergoeding. 

De interventie zal pas beginnen nadat wij het akkoord van de verzekeringsmaatschappij hebben ontvangen. U krijgt dan een dossiernummer toegestuurd. 

Uitzendkrachten en zelfstandigen die niet bijdragen aan het fonds, vallen niet onder deze polis. 

Formulieren

Schadeformulier NL H.R. NL

Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden