Economische werkloosheid

Een aanvullende dagvergoeding wordt betaald aan arbeiders die in economisch werkloosheid terechtkomen.

Het Paritair Comité bepaalt de duur en het bedrag van deze vergoeding.

Tot 31 december 2023 was de vergoeding vastgesteld op 11,25 euro/dag voor een maximumperiode van 60 dagen per werknemer en per referentiejaar (01 oktober tot 30 september).

Sinds 1 januari 2024 is deze vergoeding vastgesteld op €12,50/dag.

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het berekenen van de vergoeding en het betalen ervan op hetzelfde moment als het loon.

Op verzoek betaalt het Fonds de werkgevers volgens elk kwartaal terug, in volgorde van bijdragen en opleidingsrapporten, op basis van de door de kruispunt Bank verkregen gegevens.

Bij het verzoek om terugbetaling zal de werkgever gevraagd worden om zijn RSZ-nummer te vermelden, het betreffende kwartaal, het totale gevraagde bedrag en het rekeningnummer waarop de terugbetaling moet gebeuren.

Houd er rekening mee dat de verplichte aanvullende bijdrage sinds 1 januari 2024, d.w.z. € 5,00 per dag tijdelijke werkloosheid, ten laste is van de werkgever.

1

Zonder op uw titel te wachten, moet u uw bankrekeningnummer invoeren op ons platform.

U kunt het direct invoeren door op de knop hieronder te klikken, of bekijk de video die u vindt in de sectie buitengewone vakantietoelagen, hoe kan ik mijn BVT innen?

DO IT NOW
Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden