Economische werkloosheid

Aan werkloze arbeiders wordt een aanvullende dagvergoeding toegekend die met economische werkloosheid zijn.

Het paritair comité stelt de duur en het bedrag van deze vergoeding vast. 

Momenteel is de vergoeding vastgesteld op 11,25 euro per dag voor een maximumperiode van 60 dagen per arbeider en per referentiejaar (1 oktober tot en met 30 september). 

De werkgever is verantwoordelijk voor de berekening van de toelage en betaalt deze gelijktijdig met het salaris uit. 

Op verzoek betaalt het Fonds de werkgevers vervolgens elk kwartaal terug, in volgorde van bijdragen en opleidingsrapporten, op basis van de door de kruispunt Bank verkregen gegevens.

Bij het verzoek om terugbetaling zal de werkgever worden verzocht zijn RSZ-nummer te vermelden, het betrokken kwartaal, het totaal gevraagde bedrag en het rekeningnummer waarop de terugbetaling moet worden overgemaakt.

1

Aanvullende vergoeding in het geval van werkloosheid overmacht corona

Meer lezen
Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden