Formulieren

Aanvraag van een duplicaat van de buitengewone vakantietoelage 

Als u uw document " buitengewone vakantietoelage " verloren hebt of niet hebt ontvangen, kunt u een duplicaat aanvragen. 

Door dit formulier te ondertekenen verklaart u op erewoord dat u uw document verloren hebt of niet hebt ontvangen. 

Downloaden

Aanvraag van een duplicaat van de vakbondspremie voor bedienden 

Indien u uw document "vakbondspremie voor bediende" verloren hebt of niet hebt ontvangen, kunt u een duplicaat aanvragen. 

Door dit formulier te ondertekenen verklaart u op erewoord dat u uw document verloren hebt of niet hebt ontvangen. 

Downloaden

Regularisatieformulier "vakbondspremie" voor de arbeider wiens buitengewone vakantiegeld door het Fonds is uitbetaald 

U bent aangesloten bij een vakbond en uw buitengewone vakantietoelage wordt in beslag genomen of u bevindt zich in een collectieve schuldenregeling. In dat geval ontvangt u alleen deel 2 en 3 van uw titel. Deel 2 en dit formulier stellen u in staat uw vakbondspremie bij uw vakbondsorganisatie te innen. 

Downloaden

Formulier voor aanpassing inbeslagname

Uw buitengewone vakantietoelage is in beslag genomen. Om u eventueel een saldo te kunnen betalen, verzoeken wij u ons dit formulier volledig ingevuld en ondertekend toe te zenden. 

Downloaden

Aangifte van schade, rechtsbijstand

Werknemers die het slachtoffer worden van een aanval op het werk of op weg naar het werk, zijn gedekt door een rechtsbijstandverzekering. U kunt uw aanvraag met dit formulier indienen. 

Downloaden

Aanvraag voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroeger brugpensioen)

Wilt u in aanmerking komen voor de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag en voldoet u aan de voorwaarden hiervoor? U kunt dit formulier invullen en terugsturen. 

Downloaden

Aanvraag tot terugbetaling van "individuele opleiding

U volgt een individuele opleiding. U kunt een aanvraag voor een interventie indienen, op voorwaarde dat het vak door het Fonds wordt erkend, door dit formulier in te vullen. 

Downloaden

Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden