Formulieren

Aanvraag van een duplicaat van de buitengewone vakantietoelage 

Als u uw document " buitengewone vakantietoelage " verloren hebt of niet hebt ontvangen, kunt u een duplicaat aanvragen. 

Door dit formulier te ondertekenen verklaart u op erewoord dat u uw document verloren hebt of niet hebt ontvangen. 

Downloaden

Aanvraag van een duplicaat van de vakbondspremie voor bedienden 

Indien u uw document "vakbondspremie voor bediende" verloren hebt of niet hebt ontvangen, kunt u een duplicaat aanvragen. 

Door dit formulier te ondertekenen verklaart u op erewoord dat u uw document verloren hebt of niet hebt ontvangen. 

Downloaden

Aangifte van schade, rechtsbijstand

Werknemers die het slachtoffer worden van een aanval op het werk of op weg naar het werk, zijn gedekt door een rechtsbijstandverzekering. U kunt uw aanvraag met dit formulier indienen. 

Downloaden

Aanvraag voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroeger brugpensioen)

Wilt u in aanmerking komen voor de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag en voldoet u aan de voorwaarden hiervoor? U kunt dit formulier invullen en terugsturen. 

Downloaden

Aanvraag tot terugbetaling van "individuele opleiding

U volgt een individuele opleiding. U kunt een aanvraag voor een interventie indienen, op voorwaarde dat het vak door het Fonds wordt erkend, door dit formulier in te vullen. 

Downloaden

opleidingsrapport

officieel formulier voor de invoering van het jaarlijks opleidingsrapport

Downloaden

1

Zonder op uw titel te wachten, moet u uw bankrekeningnummer invoeren op ons platform.

U kunt het direct invoeren door op de knop hieronder te klikken, of bekijk de video die u vindt in de sectie buitengewone vakantietoelagen, hoe kan ik mijn BVT innen?

DO IT NOW
Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden