Pensioen 2de pijler

Sectoraal pensioenplan vanaf 01.01.2010

Wat betekent dit? 

Bovenop u wettelijk pensioen geniet u van een aanvullend pensioen (pensioen 2de pijler). Dit stelsel wordt gefinancierd door uw werkgever, vastgelegd op 0,60% (sinds 01.01.2016) van uw loon.

Wanneer hebt u recht?

Wanneer wordt u kapitaal dat u opgebouwd hebt uitbetaald ?

Het kapitaal waarop u recht hebt tijdens uw loopbaan wordt u vergoed op uw pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) of uw vervroegd wettelijk pensioen. De sociale bijdrage dient verplicht opgenomen worden op de pensioengerechtigde leeftijd, behalve; indien u na uw pensioengerechtigde leeftijd nog verder blijft werken d.w.z. zonder dat u uw pensioen aangevraagd hebt dus nog in dienst van uw werkgever dan blijven uw rechten behouden en worden verder opgebouwd tot uw pensioengerechtigde leeftijd. 

Wat moet ik doen om mijn kapitaal op te vragen bij pensioengerechtigde leeftijd ?

De formulieren worden u ongeveer op het tijdstip van uw pensioengerechtigde leeftijd automatisch toegezonden door de verzekeringsmaatschappij AG. De nodige administratieve formaliteiten dient u te vervullen. Na het vervolledigen dienen deze met de gevraagde exemplaren doorgezonden te worden naar het Fonds die de aanvraag zullen behandelen bij de verzekering om u kapitaal te vergoeden.

Wat zijn de vergoedingen bij arbeidsongeschiktheid of overlijden?

Wat gebeurt er in geval van uitdiensttreding?

Na 2 kwartalen zonder activiteit in de sector zal u een keuzebrief gestuurd worden door de verzekeringsmaatschappij die zal vragen een keuze te maken uit de onderstaande 5 opties:

Opgelet: Indien u geen keuze gemaakt hebt binnen de 30 dagen, na ontvangst van de keuzebrief, dan zal automatisch keuze 1 toegepast worden.

Deze voorwaarden staan omschreven in de verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten voor het pensioenplan en solidariteitsbijdrage. Als u meer uitleg wil, aarzel dan niet om met het Fonds contact op te nemen.

Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden