Collective arbeidsovereenkomst (CAO)

Filters

Wetgeving

Een actueel overzicht van de wetgeving inzake bewakingsdiensten is te vinden op de website Vigilis.

(Om documenten in PDF-formaat te bekijken, hebt u Adobe Acrobat Reader® nodig. Als u niet beschikt over Adobe Acrobat Reader, kunt u de laatste versie hier gratis downloaden.)

Collective arbeidsovereenkomst (CAO)

CCT 02/05/2006 Uniform en uitrusting (CAO 02-05-2006) download

CCT 12/12/2013 Beroepsclassificatie (CAO 12-12-2013) download

CCT 15/09/2016 Statuten van het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de bewakingsdiensten (CAO 15-09-2016) download

CCT 05/12/2019 Opleidingen (CAO 05-12-2019) download

CCT 22/09/2020 Ambulante zorgverzekering (CAO 22-09-2020) download

CCT 22/09/2020 Invoering van een solidariteitsregeling in verband met het sectorale pensioenstelsel (CAO 22-09-2020) + het solidariteitsreglement download

CCT 22/09/2020 Invoering van een sectoraal pensioenstelsel 2de pijler (CAO 22-09-2020) + het pensioenreglement download

CCT 06/09/2018 Rechtsbijstand (CAO 06-09-2018) download

CCT 30/10/2013 Statuut van de syndicale afvaardiging en syndicale vorming (CAO 30-10-2003) download

CCT 30/10/2003 Arbeidsongeschiktheid bij ziekte of ongeval van gemeen recht (CAO 30-10-2003) download

CCT 01/07/2014 Tijdskrediet (CAO 01-07-2014) download

CCT 30/03/2016 Toekenning van maaldtijdcheques administratieve bediende (CAO 30-03-2016) download

CCT 30/03/2016 Toekenning van maaldtijdcheques - operationelen (CAO 30-03-2016) download

CCT 11/10/2011 Forfaitaire minimum ARAB vergoeding (CAO 11-10-2011) download

CCT 22/12/2021 Minimum maandelijkse Arbeidsduur (CAO 22-12-2021) download

CCT 05/12/2019 Arbeidsduur en humanisering van de arbeid (CAO 05-12-2019) download

CCT 19/01/2019 Vervoeronkosten (CAO 19-01-2021) download

CCT 05/12/2019 Eindeloopbaandag (CAO 05-12-19) download

CCT 13/10/2016 Vaststelling van maatregelen tot bevordering van veiligheid (CAO 13-10-2016) download

CCT 23/03/2017 Overname van personeel, einde commercieel contract, ingevolge de overgang van een commericeel contract (CAO 23-03-2017) download

CCT 05/12/2019 Flexibele pool (05-12-2019) download

CCT 17/11/2021 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - "mindervalide werknemers" (CAO 17-11-2021) download

CCT 20/02/2020 Vaststellling van maatregelen tot bevordering van de veiligheid in de sector van de bewaking (CAO 22-02-2020) download

CCT 08/05/2003 Light CIT (CAO 08-05-2003) download

CCT 25/03/2004 Validatie procedure beveiligde ruimte/zone met betrekking tot het waardevervoer (cao 25-03-2004) download

CCT 30/03/2016 Toekenning van maaltijdcheques/waardevervoer rijdend personeel (CAO 30-03-2016) download

CCT 30/03/2016 Toekenning van maaltijdcheques/waardevervoer niet rijdend personeel (CAO 30-03-2016) download

CCT 30/03/2016 Forfaitaire vergoeding ARAB vergoeding CIT (CAO 30-03-2016) download

CCT 08/11/2005 Tewerkstellings-en vormingsbeleid (CAO 08-11-2005) download

CCT 07/06/2004 Met betrekking tot de theoretische en praktische cursussen voor beroepsopleiding en herscholing binnen de sector voor het loontrekkend personeel van de bewakingsondernemingen (CAO 07-06-2004) download

CCT 25/02/2014 Met betrekking tot de theoretische en praktische cursussen voor beroepsopleiding en herscholing binnen de sector voor het loontrekkend personeel van de bewakingsondernemingen (CAO 25-02-2014) download

CCT 14/04/2016 Innovatie en uitdagingen inzake de structurele transformatie (cao 14-04-2016) download

CCT 11/02/2021 Sectoraal pensioenplan in het kader van de crisis van het coronavirus (CAO 11-02-2021) download

CCT 01/03/2010 Organisatie van de opleiding voor de risicogroepen (CAO 01-03-2010) download

CCT 15/03/2006 Toepassing van de CAO's gesloten in het PC voor de bewakings-en/of toezichtsdiensten op de werkgevers die onder het PC ressorteren (CAO 15/03/2006) download

CCT 05/12/2019 Weekendwerk - Waardenvervoer (CAO 05-12-2019) download

CCT 21/09/2022 Lonen, premies, vergoedingen en indexering (CAO 21-09-2022) download

CCT 18/05/2020 Toekenning van ecocheques waardevervoer rijdend personeel download

CCT 17/11/2021 stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) lange loopbaan download

CCT 17/11/2021 SWT 60 jaar en 33 jaar loopbaan zwaar beroep - nachtarbeid (17-11-2021) download

CCT 22/12/2021 Arbeidsduur en humanisering van de arbeid (CAO 22/12/2021) download

CCT 22/12/2021 Landingsbaan (CAO 22-12-2021) download

CCT 19/01/2022 Vervoersonkosten (CAO 19-01-2022) download

CCT 17/11/2021 SWT 60 jaar en 35 jaar loopbaan zwaar beroep - nachtarbeid (17-11-2021) download

CCT 17/11/2021 SWT Voorwaarden voor de vrijstelling geldig tot 31/12/2024 (17-11-2021) download

CCT 17/11/2021 SWT Voorwaarden voor de vrijstelling geldig tot 31/12/2022 (17-11-2021) download

CCT 26/10/2022 De Ploegenpremie en de premie voor nachtarbeid (CAO 26-10-2022) download

CCT 26/10/2022 Oproep buiten planning en planningsregels, vervoersonkosten (CAO 26-10-2022) download

CCT 12/01/2023 Tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen (CAO 12-01-2023) download

CCT 12/01/2023 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 62 jaar (CAO 12-01-2023) download

CCT 23/06/2023 Invoering van een nieuwe arbeidsregeling (CAO 23-06-2023) download

CCT 20/04/2023 Interpretatieve bij de CAO van 12 december 2013 betreffende de beroepsclassificatie (CAO 20-04-2023) download

CCT 23/06/2023 Arbeidsduur en humanisering van de arbeid (CAO 23-06-2023) download

CCT 22/09/2023 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - lange loopbaan (CAO 22-09-2023) download

CCT 22/09/2023 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 58 jaar en 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (CAO 22-09-2023) download

CCT 22/09/2023 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 60 jaar en 33 jaar loopbaan - zwaar beroep - nachtarbeid (CAO 22-09-2023) download

CCT 22/09/2023 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 60 jaar en 35 jaar loopbaan - zwaar beroep - nachtarbeid (CAO 22-09-2023) download

CCT 22/09/2023 SWT - vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid - 2023-2024 (CAO 22-09-2023) download

CCT 22/09/2023 Vorming (CAO 22-09-2023) download

Geen CAO gevonden

1

Het Fonds berekent de buitengewone vakantietoelagen en stuurt ze eind november naar uw thuis.

Lees meer
Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden