Collective arbeidsovereenkomst (CAO)

Filters

Wetgeving

Een actueel overzicht van de wetgeving inzake bewakingsdiensten is te vinden op de website Vigilis.

(Om documenten in PDF-formaat te bekijken, hebt u Adobe Acrobat Reader® nodig. Als u niet beschikt over Adobe Acrobat Reader, kunt u de laatste versie hier gratis downloaden.)

Collective arbeidsovereenkomst (CAO)

CCT 02/05/2006 Uniform en uitrusting (CAO 02-05-2006) download

CCT 12/12/2013 Beroepsclassificatie (CAO 12-12-2013) download

CCT 15/09/2016 Statuten van het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de bewakingsdiensten (CAO 15-09-2016) download

CCT 05/12/2019 Vorming (CAO 05-12-2019) download

CCT 22/09/2020 Ambulante zorgverzekering (CAO 22-09-2020) download

CCT 22/09/2020 Invoering van een solidariteitsregeling in verband met het sectorale pensioenstelsel (CAO 22-09-2020) + het solidariteitsreglement download

CCT 22/09/2020 Invoering van een sectoraal pensioenstelsel 2de pijler (CAO 22-09-2020) + het pensioenreglement download

CCT 06/09/2018 Rechtsbijstand (CAO 06-09-2018) download

CCT 30/10/2013 Statuut van de syndicale afvaardiging en syndicale vorming (CAO 30-10-2003) download

CCT 30/10/2003 Arbeidsongeschiktheid bij ziekte of ongeval van gemeen recht (CAO 30-10-2003) download

CCT 01/07/2014 Tijdskrediet (CAO 01-07-2014) download

CCT 30/03/2016 Toekenning van maaldtijdcheques administratieve bediende (CAO 30-03-2016) download

CCT 30/03/2016 Toekenning van maaldtijdcheques - operationelen (CAO 30-03-2016) download

CCT 11/10/2011 Forfaitaire minimum ARAB vergoeding (CAO 11-10-2011) download

CCT 22/12/2021 Minimum maandelijkse Arbeidsduur 2022 en 2023 (CAO 22-12-2021) download

CCT 05/12/2019 Arbeidsduur en humanisering van de arbeid (CAO 05-12-2019) download

CCT 05/12/2019 Eindeloopbaandag (CAO 05-12-19) download

CCT 13/10/2016 Vaststelling van maatregelen tot bevordering van veiligheid (CAO 13-10-2016) download

CCT 23/03/2017 Overname van personeel, einde commercieel contract, ingevolge de overgang van een commericeel contract (CAO 23-03-2017) download

CCT 05/12/2019 Flexibele pool (05-12-2019) download

CCT 17/11/2021 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - "mindervalide werknemers" (CAO 17-11-2021) download

CCT 20/02/2020 Vaststellling van maatregelen tot bevordering van de veiligheid in de sector van de bewaking (CAO 22-02-2020) download

CCT 08/05/2003 Light CIT (CAO 08-05-2003) download

CCT 25/03/2004 Validatie procedure beveiligde ruimte/zone met betrekking tot het waardevervoer (CAO 25-03-2004) download

CCT 30/03/2016 Toekenning van maaltijdcheques/waardevervoer rijdend personeel (CAO 30-03-2016) download

CCT 30/03/2016 Toekenning van maaltijdcheques/waardevervoer niet rijdend personeel (CAO 30-03-2016) download

CCT 30/03/2016 Forfaitaire vergoeding ARAB vergoeding CIT (CAO 30-03-2016) download

CCT 08/11/2005 Tewerkstellings-en vormingsbeleid (CAO 08-11-2005) download

CCT 07/06/2004 Met betrekking tot de theoretische en praktische cursussen voor beroepsopleiding en herscholing binnen de sector voor het loontrekkend personeel van de bewakingsondernemingen (CAO 07-06-2004) download

CCT 25/02/2014 Met betrekking tot de theoretische en praktische cursussen voor beroepsopleiding en herscholing binnen de sector voor het loontrekkend personeel van de bewakingsondernemingen (CAO 25-02-2014) download

CCT 14/04/2016 Innovatie en uitdagingen inzake de structurele transformatie (cao 14-04-2016) download

CCT 11/02/2021 Sectoraal pensioenplan in het kader van de crisis van het coronavirus (CAO 11-02-2021) download

CCT 01/03/2010 Organisatie van de opleiding voor de risicogroepen (CAO 01-03-2010) download

CCT 15/03/2006 Toepassing van de CAO's gesloten in het PC voor de bewakings-en/of toezichtsdiensten op de werkgevers die onder het PC ressorteren (CAO 15/03/2006) download

CCT 05/12/2019 Weekendwerk - Waardenvervoer (CAO 05-12-2019) download

CCT 21/09/2022 Lonen, premies, vergoedingen en indexering (CAO 21-09-2022) download

CCT 18/05/2020 Toekenning van ecocheques waardevervoer rijdend personeel (CAO 18-05-2020) download

CCT 17/11/2021 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - lange loopbaan (CAO 17-11-2021) download

CCT 17/11/2021 SWT 60 jaar en 33 jaar loopbaan zwaar beroep - nachtarbeid (CAO 17-11-2021) download

CCT 22/12/2021 Arbeidsduur en humanisering van de arbeid (CAO 22/12/2021) download

CCT 22/12/2021 Landingsbaan (CAO 22-12-2021) download

CCT 19/01/2022 Vervoersonkosten (CAO 19-01-2022) download

CCT 17/11/2021 SWT 60 jaar en 35 jaar loopbaan zwaar beroep - nachtarbeid (CAO 17-11-2021) download

CCT 17/11/2021 SWT Voorwaarden voor de vrijstelling geldig tot 31/12/2024 (CAO 17-11-2021) download

CCT 17/11/2021 SWT Voorwaarden voor de vrijstelling geldig tot 31/12/2022 (CAO 17-11-2021) download

CCT 26/10/2022 De Ploegenpremie en de premie voor nachtarbeid (CAO 26-10-2022) download

CCT 26/10/2022 Oproep buiten planning en planningsregels, vervoersonkosten (CAO 26-10-2022) download

CCT 12/01/2023 Tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen (CAO 12-01-2023) download

CCT 12/01/2023 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 62 jaar (CAO 12-01-2023) download

CCT 23/06/2023 Invoering van een nieuwe arbeidsregeling (CAO 23-06-2023) download

CCT 20/04/2023 Interpretatieve bij de CAO van 12 december 2013 betreffende de beroepsclassificatie (CAO 20-04-2023) download

CCT 23/06/2023 Arbeidsduur en humanisering van de arbeid (CAO 23-06-2023) download

CCT 22/09/2023 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - lange loopbaan (CAO 22-09-2023) download

CCT 22/09/2023 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 58 jaar en 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (CAO 22-09-2023) download

CCT 22/09/2023 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 60 jaar en 33 jaar loopbaan - zwaar beroep - nachtarbeid (CAO 22-09-2023) download

CCT 22/09/2023 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 60 jaar en 35 jaar loopbaan - zwaar beroep - nachtarbeid (CAO 22-09-2023) download

CCT 22/09/2023 SWT - vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid - 2023-2024 (CAO 22-09-2023) download

CCT 15/11/2023 SWT - vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid - 2025-2026 (CAO 15-11-2023) download

CCT 15/11/2023 Landingsbaan (CAO 15-11-2023) download

CCT 13/12/2023 Minimum maandelijkse arbeidsduur 2024 en 2025 (CAO 13-12-2023) download

CCT 13/12/2023 Vorming (CAO 13-12-2023) download

CCT 18/01/2024 De CAO van 18 januari 2024 tot wijziging van de CAO van 19 januari 2022 betreffende de vervoersonkosten, de CAO van 21 september 2022 betreffende lonen, premies, vergoedingen en indexering en de CAO van 15 maart 2012 over de arbeidsduur en de humanisering van de arbeid (CAO 18-01-2024) download

CCT 18/01/2024 Penibiliteitsfonds (CAO 18-01-2024) download

CCT 26/06/2024 Vorming (CAO 26-06-2024) download

Geen CAO gevonden

1

Zonder op uw titel te wachten, moet u uw bankrekeningnummer invoeren op ons platform.

U kunt het direct invoeren door op de knop hieronder te klikken, of bekijk de video die u vindt in de sectie buitengewone vakantietoelagen, hoe kan ik mijn BVT innen?

DO IT NOW
Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden