Syndicale premie (SPB)

Begin januari maakt het Fonds de titels voor de "syndicale premie" bekend en stuurt ze naar de bedienden in de sector om de syndicale premie te ontvangen.

Hoe kan ik mijn syndicale premie (SPB) innen?

Wanneer u uw titel ontvangt, moet u uw bankrekeningnummer vermelden, deze ondertekenen in de daarvoor bestemde vakken en terugsturen naar uw vakbondsorganisatie. 

Alleen originele, ingevulde titels zullen voor betaling worden aanvaard. 

Het is niet nodig het document aan het Fonds terug te zenden als u geen lid van de vakbond bent. 

Ik heb mijn titel niet ontvangen

U kunt vanaf 20 januari een duplicaat aanvragen met behulp van het formulier "Aanvraagformulier voor een duplicaat van de syndicale premie bedienden" dat u kunt downloaden.

Het aanvraagformulier kan per mail, fax of post naar het Fonds worden teruggestuurd. 

Het formulier downloaden

Nog een vraag ?

Er staat geen bedrag op mijn titel. Waarom niet?

Het Fonds berekent het aantal dagen van activiteit in de sector dat recht geeft op een syndicale premie. De vakbond zal het bedrag aangeven op basis van dit aantal dagen en de lidmaatschapsduur. 

Het maximumbedrag van de vakbondspremie bedraagt 145 euro.

Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden