Trekkingsrecht

Ieder jaar kent de opleidingscommissie een "trekkingsrecht" toe, dat wordt berekend op basis van de opleidingsbijdragen van de werkgever in het voorgaande jaar. Dit trekkingsrecht geeft de werkgever de mogelijkheid zijn werknemers op te leiden voor niet-wettelijke en niet-verplichte opleidingen door de tussenkomst van de commissie te vragen.

De Commissie zal de door de werkgever gevraagde tussenkomst slechts toestaan onder de volgende voorwaarden

1° de werkgever is in orde met zijn patronale bijdragen aan het Fonds en de rapportering (*).  

2° het ingediende dossier volledig is.

3° de aanvraag tot tussenkomst wordt ingediend vóór de opleiding. 

(*) Indien de werkgever echter gedurende twee opeenvolgende kwartalen zijn verplichtingen nakomt en zich aan de betalingstermijnen houdt, kan de Commissie het trekkingsrecht voor het lopende jaar toekennen. De voorwaarden voor de geldigheid van het trekkingsrecht blijven identiek aan het trekkingsrecht van datzelfde jaar.

De tegemoetkoming in de opleidingskosten wordt verdeeld in twee categorieën, de loonkosten van de deelnemers enerzijds en de opleidingskosten (kosten van de opleider, huur van het gebouw, vervoerskosten, enz.


Als u een opleiding wilt organiseren, vraag ons dan per e-mail naar de procedure en het projectintroductieformulier.

Contact ons

1

Zonder op uw titel te wachten, moet u uw bankrekeningnummer invoeren op ons platform.

U kunt het direct invoeren door op de knop hieronder te klikken, of bekijk de video die u vindt in de sectie buitengewone vakantietoelagen, hoe kan ik mijn BVT innen?

DO IT NOW
Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden