Werkloosheid met bedrijfstoeslag “SWT” (voordien brugpensioen)

U wenst te genieten van het regime werkloosheid met bedrijfstoeslag (S.W.T.). Indien u aan de toekenningsvoorwaarden hieronder voldoet, dan u zal u bovenop de werkloosheidsuitkeringen, een maandelijkse aanvullende vergoeding van minimum 150€ netto worden toegekend door het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bewaking.

Welke Toekenningsvoorwaarden en toebehorende cao’s ?

58 jaar (mindervalide of ernstige fysische problemen) als :

Deze voorwaarden moeten vervuld zijn de laatste dag van u effectieve prestatie bij uw werkgever en voor de geldigheidsduur van de CAO. 

60 ans (carrière longue) comme :

Deze voorwaarden moeten vervuld zijn de laatste dag van u effectieve prestatie bij uw werkgever en voor de geldigheidsduur van de CAO 

62 jaar als : 

Deze voorwaarden moeten vervuld zijn de laatste dag van u effectieve prestatie bij uw werkgever en voor de geldigheidsduur van de CAO 

60 jaar – 20 jaar nachtarbeid voor een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar als :

60 jaar – 20 jaar nachtarbeid voor een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar als : 

Deze voorwaarden moeten vervuld zijn de laatste dag van u effectieve prestatie bij uw werkgever en voor de geldigheidsduur van de CAO 

Deze voorwaarden staan omschreven in de verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten. Indien u meer uitleg wil, aarzel dan niet om met het Fonds contact op te nemen.

Hoe kunt u uw aanvraag SWT indienen bij het Fonds ?

Om van de bedrijfstoeslag te kunnen genieten, moet u uw aanvraag bij het Fonds indienen met behulp van volgende documenten:

Aanvraagformulier downloaden

Wanneer betaald het Fonds ?

De betaling van de maandelijkse bedrijfstoeslag SWT zal ten vroegste beginnen :

Het bedrag van uw maandelijkse bedrijfstoeslag wordt berekend op basis van uw uurloon van de drie laatste maanden bij uw werkgever en van de toegekende werkloosheidsuitkering.

Het maandelijks minimum gewaarborgd nettobedrag uitbetaald door het Fonds bedraagt 150€.

OPGELET : als werkloze met bedrijfstoeslag bent u verplicht de schuldenaars op de hoogte te stellen van elke wijziging van uw persoonlijke situatie, ziekte, werkhervatting, niet betaling van de werkloosheidsuitkering, alsook van uw schuldvorderingen.

Wilt u contact met ons opnemen?

Bericht gestuurd
Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden