Buitengewone vakantietoelage 2023 komen ...

02/10/2023

De titels voor de buitengewone vakantietoelage 2023 zullen tussen 23 en 25 november aan de arbeiders worden toegezonden.

Om betaling te verkrijgen kunnen werknemers die bij een vakbond zijn aangesloten hun titel, waarvan de delen 1 en 2 naar behoren zijn ingevuld, bij hun vakbondsorganisatie inleveren. 

Vergeet niet dat u alleen met het originele document betaling van uw BVT kunt verkrijgen. 

Alle relevante informatie is te vinden op de achterkant van de titel. 

De officiële betalingsdatum is 18 december 2023. 

1

Het Fonds berekent de buitengewone vakantietoelagen en stuurt ze eind november naar uw thuis.

Lees meer
Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden