Koninklijk Besluit

25/10/2021

Op 2 augustus 2021 werd het Koninklijk Besluit van 25 april 2021 gepubliceerd. Artikel 12 bepaalt dat bewakingsondernemingen en interne bewakings- en beveiligingsdiensten alleen bewakingsagenten mogen inzetten voor wie een rechtsbijstandsverzekering is afgesloten.

Op 2 augustus 2021 werd het Koninklijk Besluit van 25 april 2021 gepubliceerd. 

Artikel 12 bepaalt dat bewakingsondernemingen en interne bewakings- en beveiligingsdiensten alleen bewakingsagenten mogen inzetten voor wie een rechtsbijstandsverzekering is afgesloten.

De sector beschikt sinds 2018, overeenkomstig de CAO van 06 september 2018, over een sectorale Rechtsbijstandverzekering die voldoet aan de verplichtingen van dit artikel 12. 

Zoals in deze CAO is bepaald, zijn al uw werknemers die op de payroll staan, gedekt zodra u ten aanzien van het Fonds in orde bent. 

Op uw aanvraag kan het Fonds een attest afleveren waaruit blijkt dat u gedekt bent door de rechtsbijstandsverzekering ten gunste van al uw werknemers met een arbeidsovereenkomst.

Wij willen er echter uw aandacht op vestigen dat uitzendkrachten, die onder de uitzendsector moeten vallen, en zelfstandigen of andere ondernemingen die niet bijdragen aan het fonds, van deze polis zijn uitgesloten.

Wij raden u ook aan na te gaan of uw onderaannemers of toekomstige onderaannemers, evenals uitzendkrachten, gedekt zijn door een gelijkwaardige polis, omdat u anders aansprakelijk zou zijn.

1

Het Fonds berekent de buitengewone vakantietoelagen en stuurt ze eind november naar uw thuis.

Lees meer
Ontvang onze sectorale nieuwsbrief
Aanmelden